Naši lidé

PhDr. Hana Plachá

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

V roce 2013 úspěšně ukončila doktorandské studium v oboru Ošetřovatelství, je absolventkou magisterského studijního programu Andragogika a Řízení lidských zdrojů na Univerzitě J. A. Komenského v Praze, bakalářský titul získala ve studijním programu Ošetřovatelský management, má specializovanou způsobilost v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví a specializační studium v oboru Intenzivní péče. Od roku 2008 je jmenována soudním znalcem v oboru zdravotnictví, specializace ošetřovatelství, všeobecná sestra.

Od roku 1976 do roku 2009 pracovala v Nemocnici Děčín, z toho 17 let ve funkci hlavní sestry nemocnice, kde se, mimo jiné, aktivně  podílela na řízení kvality, včetně přípravy a realizace certifikace laboratoří dle ISO 9001:2000 a následně byla členkou realizačního týmu v rámci přípravy nemocnice k akreditaci podle SAK ČR. V té době absolvovala odborný teoretický kurz v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví „Akreditace lůžkových zdravotnických zařízení dle SAK ČR“.

Další profesní zkušenosti získala také jako externí zaměstnanec Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde pracovala téměř 3 roky na pozici odborného referenta na oddělení Ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, odbor Vzdělávání a vědy MZ ČR.

Od roku 2009 až do roku 2015 pracovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, jako odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Je odborným konzultantem a poradcem v oboru ošetřovatelství.


Zpět