Naši lidé

Mgr. Nina Müllerová

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolventka magisterského studijního programu Ošetřovatelství v interních oborech na Jihočeské univerzitě, Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích.

Od roku 1974 do roku 2009 pracovala ve Fakultní nemocnici Plzeň, ve funkci hlavní sestry a aktivně se podílela na řízení kvality ve FN Plzeň včetně přípravy FN Plzeň k certifikaci ISO 9001:2000. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu č. NO7723-3/2003, název projektu: „Integrovaný program implementace managementu kvality českých fakultních nemocnic – kritická analýza jeho metod, procesů a výsledků.“

Po ukončení pracovního poměru ve FN Plzeň pracovala na Ministerstvu zdravotnictví České republiky jako vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR. V té době byla členkou Pracovní skupiny pro kvalitu ve zdravotnictví a aktivně se podílela na rozvoji ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. V této oblasti se zaměřila především na sledování výskytu dekubitů a podílela se na rozvoji národní metodiky spolu s řešitelským týmem projektu a dále pak s Národním referenčním centrem na využívání národní metodiky v praxi.

Od roku 2010 dosud je opět zaměstnancem FN Plzeň, a to v pozici vedoucí Centra řízení kvality, pokračuje v udržování a rozvoji nastaveného systému řízení kvality podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, aplikaci rezortních bezpečnostních cílů a minimálních požadavků interního hodnocení kvality v provozu všech zdravotnických klinik a oddělení. Podílí se na zavádění systému řízení kvality v klinických laboratořích podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 a ověření jeho funkčnosti u Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře a Českého institutu pro akreditaci.


Zpět