Aktuality


  • 16. 9. 2013

Dne 12. září 2013 proběhlo na Klinice Dr. Pírka externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Klinika Dr. Pírka prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí  s platností na 3 roky. Gratulujeme! Foto z předávání certifikátu naleznete ZDE.  • 21. 6. 2013

Ve dnech 18.-19. června 2013 proběhlo v Nemocnici České Budějovice, a.s. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice České Budějovice, a.s. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí  s platností na 3 roky. Gratulujeme!  • 21. 6. 2013

Dne 13. června 2013 proběhlo ve Vojenské nemocnici Brno externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Vojenská nemocnice Brno prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí  s platností na 3 roky. Gratulujeme!

Článek Akreditace má smysl ředitele Vojenské nemocnice Brno ZDE, foto z předávání certifikátu  ZDE.  • 27. 5. 2013

Podle §47 zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je poskytovatel povinen zpracovat program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí a zajistit jeho činnost. Ve Věstníku č. 2013, umístěném ZDE, naleznete Metodický návod Program prevence a kontroly infekcí ve ZZ poskytovatelů akutní lůžkové péče, a to z hlediska jeho struktury, funkcí i činností. Tento program lze s výhodou použít a převést do konkrétních podmínek jednotlivých zdravotnických zařízení.  • 12. 11. 2012

V Infoservisu VZP 23/2012 z 5.11.2012 umístěném ZDE naleznete pohled VZP na garanci kvality ve zdravotnictví. V něm jsou uvedeny systémy managementu kvality ve zdravotnictví, uznávané VZP (také Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví). U všech systémů managementu kvality musí být zavedeny minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí zdravotní péče podle vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb. (vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče) a zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách). VZP dále uvádí, že podle druhu poskytovaných služeb bude požadována certifikace či akreditace zdravotnického zařízení: „Na základě doložení příslušné akreditace bude možné rozvíjet či stanovit způsoby bonifikací, ať již formou objednávky vyššího objemu plánovaných zdravotnických služeb, nebo bonusu či malusu při jednotkové ceně, zpravidla výši hodnoty bodu u určitého typu poskytovaných služeb… „  • 02. 11. 2012

Metodiku sledování nežádoucích událostí ve zdravotnictví a klasifikaci nežádoucích událostí naleznete ve Věstníku MZČR, ročník 2012, částka 8, ze dne 9.10.2012, umístěném ZDE.