Aktuality


  • 12. 11. 2012

V Infoservisu VZP 23/2012 z 5.11.2012 umístěném ZDE naleznete pohled VZP na garanci kvality ve zdravotnictví. V něm jsou uvedeny systémy managementu kvality ve zdravotnictví, uznávané VZP (také Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví). U všech systémů managementu kvality musí být zavedeny minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí zdravotní péče podle vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb. (vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče) a zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách). VZP dále uvádí, že podle druhu poskytovaných služeb bude požadována certifikace či akreditace zdravotnického zařízení: „Na základě doložení příslušné akreditace bude možné rozvíjet či stanovit způsoby bonifikací, ať již formou objednávky vyššího objemu plánovaných zdravotnických služeb, nebo bonusu či malusu při jednotkové ceně, zpravidla výši hodnoty bodu u určitého typu poskytovaných služeb… „  • 02. 11. 2012

Metodiku sledování nežádoucích událostí ve zdravotnictví a klasifikaci nežádoucích událostí naleznete ve Věstníku MZČR, ročník 2012, částka 8, ze dne 9.10.2012, umístěném ZDE.  • 07. 9. 2012

Kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení, pořádaný ve vašem ZZ podle vašich požadavků. Program a další informace ke kurzu naleznete zde.  • 01. 9. 2012

Věstník MZ ČR, částka 5/2012, z 29.6.2012, který obsahuje Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb naleznete zde.