Aktuality


  • 01. 9. 2012

Věstník MZ ČR, částka 5/2012, z 29.6.2012, který obsahuje Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb naleznete zde.