Aktuality

13. 7. 2019

Naše nové hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí, které byly schváleny dne 5. 6. 2019 Ministerstvem zdravotnictví ČR, naleznete ZDE. Standardy reagují na novou legislativu v oblasti řízení kvality a bezpečí, především novelu vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.13. 7. 2019

Ceny Florence Nightingalové byly uděleny. Každým rokem u příležitosti Mezinárodního dne sester uděluje Česká asociace sester cenu Florence Nightingalové svým členkám. Také letos v červnu se slavnost konala v divadle U Hasičů v Praze. Mezi čtyřmi oceněnými byla dlouholetá členka ČAS a auditorka kvality a bezpečí naší společnosti Mgr. Nina Müllerová z FN Plzeň, která získala cenu za rozvoj ošetřovatelství. Foto z předávání cen naleznete ZDE, více informací naleznete na https://www.cnna.cz/. Všem oceněným velmi gratulujeme.03. 7. 2019

Ve dnech 12. - 13. června 2019 proběhlo v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na další 3 roky. Gratulujeme!03. 7. 2019

Dne 11. června 2019 proběhlo ve Vojenské nemocnici Olomouc externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Vojenská nemocnice Olomouc prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a opět získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Gratulujeme!12. 6. 2019

Ve dnech 5. - 6. června 2019 proběhlo v Nemocnici České Budějovice, a.s. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice České Budějovice, a.s. opět prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na další 3 roky. Gratulujeme!Starší

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.


Naše společnost získala v říjnu 2012 oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. Od té doby jsme provedli několik desítek externích hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a počty zdravotnických zařízení nadále narůstají.


Naše postupy vynikají v maximální pomoci v přípravě k externímu hodnocení kvality a bezpečí a především díky lidskému a pozitivnímu přístupu všech našich konzultantů a auditorů, kteří jsou zkušenými odborníky ve svých oblastech. Zkrátka, jsme tady pro vás, připraveni kdykoliv pomoci.


S pozdravem, Renata Podstatová