Aktuality

22. 3. 2017

Pro zájem ze strany zdravotnických zařízení znovu opakujeme školení Hygiena provozu zdravotnického zařízení, epidemiologická sestra (činnosti k zajištění hygienické a protiepidemické péče v ZZ). Školení se koná ve dnech 1. - 2. 6. 2017 ve Vojenské nemocnici Olomouc, program školení naleznete ZDE.12. 1. 2017

Program kurzu Management interního auditu, interní audit zdravotnické dokumentace, platná legislativa, který se koná 21. 3. 2017 v Hotelu Barceló, Praha 4, naleznete ZDE.31. 12. 2016

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. dne 8. 12. 2016 získala oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie. Kopii oprávnění naleznete zde.22. 12. 2016

Ve dnech 19. - 20. prosince 2016 proběhlo v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice Znojmo, p.o. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Gratulujeme! Zde foto1 a foto2 z předávání certifikátu..15. 12. 2016

Dne 12. prosince 2016 proběhlo v Nemocnici Vyškov, příspěvková organizace externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice Vyškov, p.o. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na další 3 roky. Gratulujeme!Starší

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.


Naše společnost získala v říjnu 2012 oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. Od té doby jsme provedli několik desítek externích hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a počty zdravotnických zařízení nadále narůstají.


Naše postupy vynikají v maximální pomoci v přípravě k externímu hodnocení kvality a bezpečí a především díky lidskému a pozitivnímu přístupu všech našich konzultantů a auditorů, kteří jsou zkušenými odborníky ve svých oblastech. Zkrátka, jsme tady pro vás, připraveni kdykoliv pomoci.


S pozdravem, Renata Podstatová