Aktuality

26. 5. 2022

Program XIV. celostátní konference Kvalitazdravotní péče a akreditace, která se koná 13. září 2022 v Hotelu OccidentalPraha, naleznete ZDE.26. 5. 2022

Ve dnech 24. až 25. května 2022 proběhlo ve Fakultní nemocnici Plzeň externíhodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškyč. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Fakultnínemocnice Plzeň prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči aopět získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Gratulujeme!26. 5. 2022

Dne 20. května 2022 proběhlo v Nemocnici Boskovice s.r.o. externí hodnoceníkvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č.102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. NemocniceBoskovice s.r.o. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotnípéči a opět získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.Gratulujeme!26. 5. 2022

Dne 18. května 2022 proběhlo v Nemocnici Karviná-Ráj, p.o. externíhodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškyč. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.Nemocnice Karviná-Ráj, p.o. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnouzdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.Gratulujeme!26. 5. 2022

Dne 26. dubna 2022 proběhlo v Nemocnici Na Františku externíhodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškyč. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.Nemocnice Na Františku prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnouzdravotní péči a opět získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3roky. Gratulujeme!Starší

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.


Naše společnost získala v říjnu 2012 oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. Od té doby jsme provedli několik desítek externích hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a počty zdravotnických zařízení nadále narůstají.


Naše postupy vynikají v maximální pomoci v přípravě k externímu hodnocení kvality a bezpečí a především díky lidskému a pozitivnímu přístupu všech našich konzultantů a auditorů, kteří jsou zkušenými odborníky ve svých oblastech. Zkrátka, jsme tady pro vás, připraveni kdykoliv pomoci.


S pozdravem, Renata Podstatová