Aktuality

26. 9. 2016

Dne 20. 9. 2016 proběhl za účasti cca 160 delegátů VII. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace 2016. Program konference, jednotlivé prezentace a fotografie z konference jsou umístěny v sekci Odborné akce.06. 9. 2016

Program kurzu  Řízení rizik, BOZP a PO ve zdravotnickém zařízení, platná legislativa a její aktuální změny, který se koná 2. 11. 2016 v Hotelu Barceló, Praha 4, naleznete ZDE.28. 7. 2016

Metodiku sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče naleznete ve Věstníku MZ ČR č. 7/2016. Tato metodika ruší a plně nahrazuje předcházející znění Metodiky sledování nežádoucích událostí ve zdravotnictví uveřejněné ve Věstníku MZ ČR č. 8/2012. Více k této oblasti také na konferenci ČSAZ, konané 20.9.2016, program naleznete ZDE.07. 7. 2016

Dne 29. června 2016 proběhlo v Nemocnici Boskovice s.r.o. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice Boskovice s.r.o. prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Gratulujeme!07. 7. 2016

Dne 28. června 2016 proběhlo ve Vojenské nemocnici Olomouc externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Vojenská nemocnice Olomouc prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Gratulujeme!Starší

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.


Naše společnost získala v říjnu 2012 oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. Od té doby jsme provedli několik desítek externích hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a počty zdravotnických zařízení nadále narůstají.


Naše postupy vynikají v maximální pomoci v přípravě k externímu hodnocení kvality a bezpečí a především díky lidskému a pozitivnímu přístupu všech našich konzultantů a auditorů, kteří jsou zkušenými odborníky ve svých oblastech. Zkrátka, jsme tady pro vás, připraveni kdykoliv pomoci.


S pozdravem, Renata Podstatová